پلتفرم اینفلوئنسر مارکتینگ

پلفرم های اینفلوئنسر مارکتینگ (بازاریابی اینفلوئنسر) راه حل های نرم افزاری برای برندها هستند که به برندها در کمپیین های اینفلوئنسر مارکتینگ کمک می کنند. پلتفرم های اینفلوئنسر مارکتینگ ابزارهایی را در اختیار برندها و آژانس ها قرار می دهند که با آنها امکان جستجو و پیدا کردن اینفلوئنسرها برای برند ممکن می شود. بعضی […]